Ledenvergadering

 

Notulen 130 jaargang algemene jaarvergadering voor leden van de IJsclub de IJssel gehouden 6 december 2019

Aanwezig voltallige bestuur tijdens het officiële gedeelte 30 leden en na de pauze bij de bingo kwam de teller op 80  bezoekers.

 1. Klok slag 8 uur opent de voorzitter de jaarvergadering voor leden in het Dorpshuis sinds maandag 20 mei bij de bestuursvergadering  hebben wij een nieuwe voorzitter gekozen / benoemd en dat is Jan Willem Baas hij heet iedereen welkom en meld ook dat onze ere lid ex voorzitter Theo huisman  afgemeld zit ziek thuis . Hij geeft het woord aan de secretaris

 

 1. Notulen vorige jaarvergadering 30 november 2018 Piet Pols de secretaris lees een uit gebreid verslag voor en daarna wordt het ondertekend door beiden de voorzitter en Secretaris.

 

 1. Vaste ritueel jaarverslag nu  2018/2019 dit wordt voor gelezen door Jan Willem er kwamen de volgende punten aan het woord de veld ijsbaan in het zwembad aangelegd en Jan Willem voorzitter is benoemd tijdens een bestuursverkiezing en geen ijs is geweest van dien aard dat er kon worden geschaatst en wel een negendorpen fiets toertocht was geweest en werkzaamheden aan het IJsclub gebouw en verdere werkzaamheden.

 

 

 1. Jaarverslag Penningmeester Ton Tonlouw de penningmeester neem het woord en door loopt de jaar rekening en meld dan wij zelfs in saldo zijn gegroeid komt mede door een donatie van de Rabo bank er komt dit jaar nog wel uitgave er moet nog steeds een top laag op de nieuw aangebracht vloer en er moet weer een stuk vloer er uit in de berging .

 

 1. Verslag kascommissie deze bestaat uit de Ouderkerker Jan de Jong aanwezig en Barry Kweekel afwezig afgemeld per App onze Ton had met de beide heren J.L. woensdag avond 20  november het kas boek met de in en uitgave gecontroleerd en in orde bevonden.

 

 

 1. Verkiezing kas commissie  Barry Kweekel is tijdens de jaarvergadering 9 december 2016 in de kascommissies gekomen eerst als één jaar reserve daarna als twee jaar vol lid van kascommissie nu dat Barry niet aanwezig bedanken wij als bestuur voor het controleren van het kasboek en later een presentje thuis worden afgeleverd .De voorzitter keek in de zaal vroeg eerst aan de paarden boer en ex dresseurruiter Wim v.d. Vlist  die antwoorden nee te druk en toen melden de buurvrouw zich aan Aria Lingen –Overes om voor twee jaar deel te nemen in de kascommissie.

 

 1. Bestuursverkiezing volgens het rooster waren er vier bestuursleden aftredend en hadden zich herkiesbaar gesteld dat zijn de heren Teun Rook ,Jan Willem Baas ,Kees Trouwborst en Jeffrey Evengroen er kwam al een opmerking van uit  de zaal  de Heer de Jong die zitten goed achter die tafel en er hadden ook niemand aan gemeld voor tegen kandidaat onder acclamaties  zijn ze weer voor een periode als bestuurslid verbonden aan de IJsclub.

 

 

 1. Mededeling door Jan Willem hij melden dat hij voor het eerst en als voorzitter een vergadering had afgelopen van District Krimpenerwaard gehouden bij ijsclub Schoonhoven J.L.  28 novemberhij gaf toelichting wat er besproken wordt op zo vergadering zoals skeeler in Ouderkerk ,Lageweg en Berkenwoude schaatsen op de veld ,betonijsbaan Baan  Te Ammerstol en Stolwijk is de promotor Negendorpen fiets toer tocht door Krimpenerwaard deze tocht staat weer gepland 20 Juni 2020  en wordt altijd een verslag van de niet gereden negendorpen schaatstocht maar de aanwezig leden van de IJsclub uit de regio hopen natuurlijk op een IJswinter en verder weinig nieuws en vast ritueel einde vergadering Erwten soep en katerspek roggenbrood en een groene  rakker. JW melden wij als IJsclub wilden in Januari 2020 de Elzenhof een priksleeën wedstrijd houden de vergunning is in progress en voorbereiding ook en de veld ijsbaan in het zwembad wordt ook weer op gebouwd in samenwerking met Koen van Kooten en het probleem is het veengrond.

 

 1. Rondvraag  JW gaat de tafels langs en er komt een vraag van John de Jong hoeveel leden wij hebben er wordt geantwoord rond 250 betalende leden (familie kaarten ) nog de grootste vereniging van Gouderak de volgenden vraag kwam van Jannie Anneveld hoe de samenwerking was met de Duiven er wordt op ge antwoordt wij zitten er aan vast wij maken 5 maanden gebruik van het gebouw en de duiven 7 maanden gebruik in de zomer maanden en wij hebben samen een stichting “Het Waalgebouw” op het ogenblik gaat de samenwerking goed alleen onderhoud en schoonmaak laat de duiven een steekje vallen. Hierna kwamen er geen vragen meer van de aanwezigen leden in de zaal.

 

 

 1. Bingo voor deze avond had Jeffrey de prijzen verzorgd en Ton de kaas geregeld en het spel wordt geleid door Peye wij konden terug kijken op geslaagde avond en aan het einden van de avond was de zaal vol .

 

 1. Einde van de jaarvergadering 2019  rond 12 uur JW bedankte voor de aanwezige leden en wenste iedereen Wel Thuis

  Gouderak

VZ…………………………………………………………………

 

SECR………………………………………………………………..

 

 

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>